ABONENİN İŞLETMECİ DEĞİŞTİRMESİ
 İÇİN TALEP FORMU - 3B


KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ
Vergi Numarası Vergi Numarası bulunmamaktadır.
Ticaret ünvanı / Kurum Adı
İrtibat Telefonu

BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ
Adı Soyadı
T.C Kimlik No

İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ
Verici İşletmeci
Alıcı İşletmeciELEKTROHAT
xDSL/Fiber İnternet/Paylaşımlı
Erişim Hizmeti Alınan Telefon Numarası
0
xDSL/Fiber İnternet Hizmet Numarası


Bu formda belirtilen İnternet erişim hizmetinin yukarıda adı geçen Alıcı İşletmeciye taşınmasına ilişkin bilgilerin, Alıcı İşletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesine, abonesi olduğum Verici İşletmeci ve Türk Telekom'a karşı taahhüt, fatura borcu v.b mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla Verici İşletmeci tarafından hali hazırda sunulmakta olan internet erişim hizmetleri ve Türk Telekom tarafından sunulmakta olan PSTN/Fiber Ses hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmelerinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin şahsım adına Alıcı İşletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum.


İmza : 

Tarih :...../...../..........