NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 

1) TARAFLAR
Bu sözleşme, merkezi Yeşilkent Mah. 1880. Sk. No:60/1 Office 10 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş ile .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... adresinde mukim, .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... TC Kimlik/VKN’lu .... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ...... ..... ..... ..... ..... .... ... arasında imzalanmıştır.
Bu sözleşmede Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş “NETGALAKSİ“ olarak .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ....... ..... .... .... ..... .... ..... ..... ..... ..... ise ABONE olarak isimlendirilmiştir.

2) TANIMLAR
ABONE: NETGALAKSİ’nin sunmakta olduğu HİZMETLER ve bu hizmetler ile ilintili KATMA DEĞERLİ SERVİSLER’ den yararlanmak üzere, iş bu sözleşmeyi bizzat veya noter onaylı ve bu sözleşmeyi imzalamaya ehil vekili aracılığıyla imzalayarak taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiyi
ADİL KULLANIM: Hizmetin türüne bağlı olarak ilgili devlet makamları tarafından belirlenmiş miktarı aşmayan kullanımı
AKTİVASYON/BAĞLANTI: Hizmetin NETGALAKSİ tarafından ilk tesis edilmesi işlemi
ALTYAPI SAĞLAYICISI: Aksi özel olarak belirtilmedikçe Türk Telekomünikasyon A.Ş yi
DEVİR: Abonenin sözleşmeyi başka kişiye devretmeyi istemesi halinde netgalaksi tarafından gerçekleştirilen işlemi
FİBER İNTERNET HİZMETİ: Fiber erişim hattı 
üzerinden veri iletişimine olanak sağlayan, veri indirme/yükleme hızlarının NETGALAKSİ tarafından duyurulan hızlara kadar değişiklik gösterebildiği asimetrik servisi,
HİZMET: NETGALAKSİ tarafından sağlanan ABONELERİNE sunulan ve sunulacak olan iş bu sözleşmede ve eklerinde tanımlanmış bulunan hizmetlerin birkaçı veya tümü
BAĞLANTI: HİZMET'in NETGALAKSİ tarafından kullanılabilir halde tutulması işlemini
KISMİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ: Fatura dönemi içinde abone olunması, hız arttırmı veya tarife değişikliği yapılması durumunda işlem tarihinden FATURA DÖNEMİ sonuna kadar olan dönem için alınan veya yine fatura dönemi içinde KATMA DEĞERLİ SERVİSLERDEN birinin satın alınması veya üye 
olunması durumunda işlem tarihinden fatura dönemi sonuna kadar olan dönem için kullanım ücreti ( fatura döneminden az gün hizmet kullanımı)
FATURA DÖNEMİ: Başlangıç ve bitiş tarihi NETGALAKSİ tarafından belirlenen faturalandırılmaya esas aylık ücretlendirme dönemi
GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ: Abonelerin talebi üzerine sadece bireysel müşterilere sunulan, netgalaksi tarafından belirlenen çocuk ve/veya aile profilleri
LİMİTLİ İNTERNET PAKETİ: NETGALAKSİNİN FATURA DÖNEMİ’ne ilişkin NETGALASKİ tarafından belirlenen kota sınırlamasının olduğu, belirlenen kota sonrası kota aşım ücretinin uygulandığı, aylık erişim ücreti ve kota aşım ücretinin toplamı için azami ücretin uygulandığı PAKETLER
LİMİTSİZ İNTERNET PAKETİ: NETGALAKSİNİN FATURA DÖNEMİ’ne ilişkin kota sınırlamasının olmadığı, kota aşım ücretinin uygulanmadığı PAKET’leri
DEVİR: Abonenin sözleşmeyi başka bir kişiye devretmek istemesi halinde NETGALAKSİ tarafından yapılacak işlemi
MÜŞTERİ KANALLARI: NETGALAKSİ tarafından belirlenen SATIŞ NOKTALARI, çağrı merkezi, kurumsal internet sitesi ( www.elektrohat.com.tr ve www.netgalaksi.com.tr ) ve NETGALAKSİ tarafından belirlenerek müşterilerin hizmetine sunulabilecek kanallar
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER: Hizmetlere ilave farklı veya yeniden yapılandırılmış nitelikte olan NETGALAKSİNİN kendisinin veya üçüncü kişiler aracılığıyla hizmet üzerinden ve-veya hizmet
SATIŞ NOKTASI: NETGALAKSİ adına abonelik

sözleşmesi yapmaya yetkili olan NETGALAKSİ tarafından kurumsal internet sitesinde duyurulmuş gerçek ve / veya tüzel kişileri,
MÜCBİR SEBEP: NETGALAKSİ den kaynaklanmayan olağanüstü hal, sıkıyönetim halleri,savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, grev, lokavt, işin yavaşlatılması, saldırı, terör hareketleri, sabotajlar vb., ulaşım kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düşmesi vb.), yangın veya ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri olayları ifade eder
NAKİL: ABONE'nin HİZMET'in ve bu HİZMET'e bağlı diğer HİZMETLER'in mevcut adresinden
bir başka adrese taşınmasını istemesi durumunda NETGALAKSİ tarafından gerçekleştirilen işlemi,

TARİFE    : NETGALAKSİ’NİN SÖZLEŞME kapsamında sunacağı HİZMETLER'in ve ücretli KATMA DEĞERLİ SERVİSLER'in karşılığı olarak ABONE'den alacağı, BAĞLANTI ücreti, sabit ücret, konuşma ücreti, cihaz kirası, aktivasyon ücreti ve benzeri değişik ücret kalemlerinden birisi veya bir kaçını,

KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
ÖNCEKİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ: Tarafların iş bu sözleşme akdedilmeden önce imzaladıkları hizmetlerden herhangi birinin aboneliğine ait
hak ve yükümlülükleri ihtiva eden sözleşme
PAKET: Aboneye NETGALAKSİ tarafından hız kota konuşma süresi vb her hizmet özelliğine göre farklı ücretler ve farklı şartlar üzerinden sunulan kullanım seçenekleri
SÖZLEŞME: NETGALAKSİ ile ABONE arasında imzalanmış iş bu abonelik sözleşmesi ve hizmetlere ilişkin EKLER
TAHSİLAT BİRİMLERİ: Fatura bedellerinin tahsil etmek amacıyla NETGALAKSİ tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişi
EVDE KURULUM HİZMETİ: NETGALAKSİ’ nin TÜRK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş ile imzaladığı sözleşmeye
istinaden TÜRK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş tarafından ABONE’ nin lokalinde kurulum hizmeti
HİZMET EKİBİ: Evde kurulum hizmetine ilişkin görevlendirilen ekip
EVDE KURULUM HİZMET BEDELİ: Abonenin evde kurulum hizmeti almak istemesi halinde ödeyeceği bedel
MESAİ SAATLERİ: Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından belirlenen ve il ve bölgelerde farklı olarak uygulanan ve NETGALAKSİ’ ye iletilen çalışma saatleri
İfade eder. İş bu sözleşmede tanımı yapılmayan hususlar bakımından, ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır.
3) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Bu sözleşme ABONE’ye sunulan hizmet ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülük ve yetkilerini düzenlemektedir.

4)TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1) NETGALAKSİ sunduğu ve abonelerin yararlanmak istediği HİZMETLERDEN abonenin yararlanmasını sağlayacak, abone de bu hizmetin karşılığı olarak TARİFESİNDE belirtilen ücretleri sözleşmede belirtilen şartlarda ödeyecektir. Tahsili gereken ücret abone tarafından ödenmezde, abone kendisine gönderilen faturada yazan son ödeme tarihinden itibaren temerrüde düşmüş sayılacak ve yasal yollardan tahsil edilecektir.
4.2) Abone iş bu sözleşmenin imzası sırasında ibraz ettiği belgeler ile beyan ettiği belgelerin tam ve
doğru olduğunu beyan eder. Abone işbu değişiklikleri yazılı olarak veya MÜŞTERİ KANALLARI aracılığıyla derhal NETGALAKSİ’ ye bildirmek zorundadır. Gerekli değişiklikleri NETGALAKSİ’ ye bildirmediği takdirde bildirdiği adres veya kabul ettiği takdirde mail adresine gönderilen fatura, mail, bilgilendirme formu vb. yasal tebligatın sonuçlarını doğuracak olup, abonenin eline ulaştığı kabul edilecektir.
4.3) Abone NETGALAKSİ tarafından kendisine uygulanacak mevcut paketlere ve tarifelere ve bunlarda meydana gelecek değişikliklere www.elektrohat.com.tr veya www.netgalaksi.com.tr adresinden sözleşme örnekleriyle ulaşabilecektir. NETGALAKSİ ayrıca TARİFE değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce yine bu internet sitelerinden abonelere duyuracaktır.

4.4) NETGALAKSİ KATMA DEĞERLERİ değiştirmek, kaldırmak, yenilemek, ve tariflerinde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Bu servislere ilişkin detaylı bilgilendirme müşteri kanalları üzerinden yapılmaktadır.
4.5) TARAFLAR abonenin tercih ettiği tarifeleri içeren, tarifelerin içeriklerinin açık sade ve anlaşılır olarak yazıldığı, abonenin imzasını taşıyan ve her bir hizmet için ayrı olarak düzenlenen ve NETGALAKSİ’ nin internet sitesinden ulaşılabilecek eklerin sözleşmede yer alan şartların gerçekleşmesi kaydıyla, mesafeli abonelik sözleşmesi hariç olmak üzere, imzaladıkları tarih itibariyle söz konusu hizmete ABONE OLDUĞUNU kabul eder. İş bu sözleşme ekleri ana sözleşmenin ayrılmaz bütünü olup, HERZAMAN NETGALAKSİ tarafından güncellenebileceğini kabul ve beyan eder. ( Mesafeli abonelik sözleşmelerinde cayma hakkı saklıdır.)
4.6) NETGALAKSİ ABONEYE çağrı merkezi, www.elektrohat.com.tr ve www.netgalaksi.com.tr internet sitesi ve NETGALAKSİ tarafından belirlenecek diğer yazılı, görsel ve elektronik ortam veya diğer iletişim araçları üzerinden interaktif müşteri hizmetleri verecektir. NETGALAKSİ dilediği zaman bu müşteri kanallarını değiştirme, kaldırma ve yeni gelişmelerle revize yeni kanallar ekleme hakkına sahiptir. Abonenin interaktif müşteri hizmetleri sunumu için yeni kanallar talep etmeyecektir.
4.7) ABONE tarafından, SATIŞ NOKTALARI dışındaki MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden hangi işlemlerin yapılacağı, HANGİ HİZMETLERİN kabul göreceği hangi paket/kampanyaların satılacağı NETGALAKSİ tarafından belirlenir. ABONE, MÜŞTERİ KANALLARI vasıtasıyla gerçekleştireceği işlemlerde, kendisine gönderilen veya kendisinden istenen belgeleri imzalar ve mevzuat gereği sunması gereken bütün bilgi ve belgeleri sağlar. ABONENİN Kendisinden istenen belge ve bilgileri sağlamaması sebebiyle müşteri kanalları vasıtasıyla işlem yapamaması halinde NETGALAKSİ bu husustan sorumlu değildir. Abonenin hizmetlerden faydalanması için SATIŞ NOKTALARI dışındaki müşteri kanalları üzerinden talepte bulunması halinde abone kendisine gönderilen veya kendisinden istenen belgeleri imzalamak veya sağlamakla yükümlüdür. Bu belgelerin satış
noktasına ulaşması ve doğruluğunu teyit edilmesi kaydıyla abonenin hizmet talebi işleme alınır. Mesafeli abonelik sözleşmelerinde NETGALAKSİ tarafından ön bilgilendirme formu aboneye gönderilir.
4.8) NETGALAKSİ hani kanallardan hangi abonelik işlemlerinin yapılacağını kendisi belirler. FAKAT ABONE fatura adres değiştirme, nakil, devir, ünvan değişikliği, IP adres değişikliği ve kullanıcı kimliği değişikliği gibi istekleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. ABONE NETGALAKSİ’ ye ilettiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu, yönelttiği taleplerin kendi iradesini yansıttığını, iradesine bağlı doğacak sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. NETGALAKSİ Abone yararına işlem yapabileceği gibi, abone bu hususu iş bu sözleşme imzalarken kabul eder.
4.9)  ABONE tarafından HİZMET' in alımı için hatta bağlanacak cihazların ilgili mevzuata, ALTYAPI SAĞLAYICI tarafından yayımlanacak ara yüz kriterlerine ve/veya NETGALAKSİ tarafından HİZMET için gerekli olan standartlara uygun olması gerekir.
4.10) ABONE, NETGALAKSİ’ nin sağladığı hizmet üzerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nu ve ilgili yönetmelikleri ihlal ederek cezai sorumluluğa ve hukuki herhangi bir zarara yol açması halinde bu zararlardan ABONE sorumludur. ABONE bu zararları NETGALAKSİ’ ye rücu etmeyeceğini, NETGALAKSİ’ nin bu işten herhangi bir zararı olması halinde ABONE’ ye rücu edeceğini iş bu sözleşme ile kabul ve beyan eder.
4.11) ABONE, NETGALAKSİ’ nin sağladığı hizmet üzerinden TCK ve ilgili mevzuatı ihlal eder, cezai bir soruşturma ve kovuşturmaya sebebiyet verirse, NETGALAKSİ’ ye verdiği bilgilerin savcılık, mahkeme gibi resmi kurumlarla paylaşılacağını ABONE iş bu sözleşme ile kabul ve beyan eder. Bu paylaşım sebebiyle NETGALAKSİ’ nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığı gibi, bu işlemden kaynaklı bir zarar meydana gelmesi halinde NETGALAKSİ’ ye rücu etmeyeceğini, NETGALAKSİ’ nin ABONE’ ye rücu hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.
4.12) NETGALAKSİ ve ABONE arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler ve evraklar için vergi resim

harç ve fonlar yasalarca belirlenen TARAFca karşılanacak olup, yasalarla böyle bir belirlenmenin yapılmadığı durumlarda ABONE tarafından karşılanacaktır.
4.13) NETGALAKSİ tarafından, HİZMET’in verilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması, bina içi dağıtım şebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak tesis edilmesi, yapımı ile bakımı ve onarımı ABONE sorumluluğundadır. ABONE' nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi, gerekli koşulları (HİZMET' e uygun nitelikte tesis, cihaz, yazılım, donanım ve bilgisayarın temin edilememesi, adresin kapalı olması, adreste 18 yaşından büyük birinin bulunmaması, adresin yetersiz veya yanlış olması, adres değişikliğinin gerekli usule uygun yapılmaması veya hiç yapılmaması, gerekli donanım ve ankastrenin bulunmaması, arızalı olması veya standartlara uygun olmaması gibi) sağlamaması nedeniyle HİZMET' ten yararlanılamamasından NETGALAKSİ sorumlu değildir. Söz konusu haller, NETGALAKSİ ’nin ABONE' den ilgili HİZMET' e ilişkin TARİFE' de yer alan ücretleri almasına engel değildir. ABONE, NETGALAKSİ ’nin sunduğu bakım onarım hizmetleriyle ilgili bilgilere www.elektrohat.com.tr veya www.netgalaksi.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
4.14) ABONE, HİZMET' i amacı ve SÖZLEŞME'de belirtilen şartlar dışında kullanamaz, yararlandığı HİZMET' i ticaret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. ABONE, HİZMET' i sadece bağlantı adresinde kullanım hakkına sahip olup, bağlantı adresi dışında üçüncü şahıslara, deneme amaçlı dahi olsa, kullandıramaz. Ticari amaçla üçüncü şahıslara sunulduğu NETGALAKSİ tarafından tespit edildiği takdirde NETGALAKSİ nin uğradığı tüm zararlardan ABONE sorumludur. İş bu hükmün aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilecek olup, NETGALAKSİ şikayet hakkını saklı tutar.
4.15) ABONE NETGALAKSİ’ den iş bu sözleşme kapsamında aldığı tüm hizmetler için tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi halinde her hizmetin bedeli ayrı ayrı gösterilecek olup, ABONE toplam bedeli ödeyecektir.
4.16) ABONE, SÖZLEŞME' den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiye NETGALAKSİ’ nin yazılı onayı olmadıkça devredemez. o NETGALAKSİ’ nin onayı halinde, ABONE ve devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak tahakkuk edecek tüm borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ve devir işlemi için netgalaksi tarafından belirlenen devir işlem bedelini ödeyeceğini, devir işlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. Aksi halde devir, gerçekleşmeyecektir.
4.17) Aboneliğin başladığı tarihten sonraki ilk FATURA DÖNEMİNDE KISMİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ faturaya yansıtılacaktır. Abone MÜŞTERİ KANALLARI üzerinde paket veya tarife değişikliği talebinde bulunabilir. Aksine düzenleme yapılmadıkça abonenin tarife veya paket değişikliği müşteri kanalları aracılığıyla yapılacak ve bu tarih itibariyle ABONE tercih ettiği yeni paket veya tarifeye göre ücretlendirme yapılacaktır. Abone tarafından değişikliğin yapıldığı ayın fatura başlangıç tarihinden değişikliğin yapıldığı tarihe kadar olan dönem eski tarife veya paket üzerinden, değişikliğin yapıldığı tarihten fatura kesim tarihine kadar ise yeni paket tarife üzerinden ücretlendirilecektir. Oluşacak tutar farkı değişikliğin yapıldığı ayı takip eden ilk fatura dönemine yansıtılacaktır. Herhalde NETGALAKSİ tarife ve paketleri süreye bağlama, ücretleri değiştirme hakkına sahiptir.
4.18) Abone NETGALAKSİ tarafından temin edilen cihazları sözleşme bitim tarihi itibariyle eksiksiz, hasarsız NETGALAKSİ’ ye teslim etmekle yükümlüdür. Eksik veya hasarlı teslimde araç bedeli rayiç bedel üzerinden aboneye yansıtılır. Abone bu bedeli ödemekle yükümlüdür. NETGALAKSİ tarafından temin edilen cihazlardan kaynaklanan ve yerinde destek gerektiren problemlerde NETGALAKSİ personeli veya NETGALAKSİ tarafından yetkilendirilmiş firma tarafından destek hizmeti verilebilir. Abone gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Aboneden kaynaklı nedenlerle yerinde destek hizmeti verilemesi hallerinde NETGALAKSİ hizmetin işlememesi veya iyi işlememesinden sorumlu değildir. Destek hizmeti

sırasında cihazdaki problemin aboneden kaynaklı olması halinde verilen hizmet karşılığı abone ek ücret ödeyeceğini iş bu sözleşme ile kabul eder.
4.19) İnternet trafiğinde kaybolan eksik aldığı ilettiği verilerden ve web sitelerindeki verilere bağlı olarak uğradığı zararlardan NETGALAKSİ sorumlu değildir. Ayrıca NETGALAKSİ yeni servislere gereken, yeni parametrelere ilişkin ayarlamalar, güncellemeler, konfigürasyon değişiklikleri, arıza desteği veya gerekli gördüğü durumlarda modemi uzaktan kontrol etme yetkisine sahip olduğunu abone iş bu sözleşme ile kabul eder.
4.20) Abone iş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde NETGALAKSİ’nin düzenleme usul ve esaslarını kabul eder.
4.21) Abone aldığı hizmetlerin bir veya birkaçından kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda YENİ ABONELİK talebi ancak bu borçları ferileriyle birlikte ödemesi halinde NETGALAKSİ tarafından değerlendirmeye alınır.
4.22) ABONE istediği takdirde NETGALAKSİ’nin onayı dahilinde kendi üzerine farklı adreslerde veya aynı adreslerde olmak üzere birden fazla hizmete abone olabilir. ABONE yararlandığı hizmetler bakımından kaç tane hizmetten yararlanıyorsa o kadar sözleşme eki imzalamayı kabul ve beyan eder. Fakat iş bu ana sözleşme tek olmakla birlikte yararlanılan hizmet kadar ana sözleşme imzalanmasına gerek yoktur, ABONE kendi abone olduğu, imzaladığı sözleşme karşılığı yararlanılan hizmetleri kendi kullanmadığından bahisle borcunun olmadığını iddia etmeyeceğini iş bu sözleşmeyle kabul ve taahhüt eder.
4.23) Bu sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda BURSA mahkemeleri ve icra daireleri görevli ve yetkilidir.
4.24) İşbu SÖZLEŞME, TARAFLAR arasında akdedilmiş olan önceki ABONELİK SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMELERİ'nin yerine geçer. Ancak iş bu SÖZLEŞME, TARAFLAR'ın önceki ABONELİK SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMELERİ'nden kaynaklanan ve işbu SÖZLEŞME ile süregelen başta abone olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve / veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
4.25) ABONE sadece NETGALAKSİ’nin kusurlarından kaynaklanan nedenlerle SÖZLEŞME ve EKLERinde belirtilen hizmet kalitesi seviyesini sağlayamaması hallerine yönelik tazminat veya geri ödemeye ilişkin prosedür ve bilgilere www.elektrohat.com.tr veya www.netgalaksi.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4.26) SÖZLEŞME hükümlerini NETGALAKSİ 1 ay önceden ABONEYİ bilgilendirmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. ABONE’nin aleyhine yapılacak değişiklikleri kabul etmemesi halinde fesih tarihine kadar birikmiş hizmet bedeli ve ferileri ( faiz, bağlantı, nakil devir, teknik destek vb. ücretler dahil) herhangi bir sorumluluğu olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
4.27) ABONE NETGALAKSİ’ den aldığı hizmetlere ilişkin sorun şikayet ve uzlaşmazlıklar hakkındaki prosedür ve bilgilere www.elektrohat.com.tr veya www.netgalaksi.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
4.28) ABONE iş bu SÖZLEŞME’ den doğan haklarına ilişkin özel ve gizli şifresini, kullanıcı adını BAŞKASINA KULLANDIRMAYACAĞINI ve DEVREDEMEYECEĞİNİ, güvenli bir şekilde kullanacağını şifrenin kaybedilmesi veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi ihtimalinde derhal değiştireceğini aksi halde yapılan tüm işlemlerinin sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. NETGALAKSİNİN bu durumda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
4.29) NETGALAKSİDEN kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek trafik artışları sebebiyle maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için zararlı yazılımlara karşı virüs koruyucu, antispam, firewall gibi güvenlik tedbirlerini almak ABONENİN sorumluluğundadır. Bu sorumluluğunun ihlali halinde ABONENİN ve 3. Şahısların uğrayacağı zararlardan NETGALAKSİ sorumlu değildir. ABONE NETGALAKSİ tarafından sunulan ücretli ve ücretsiz güvenlik hizmetlerine ve ilgili tüm duyurulara www.elektrohat.com.tr ve www.netgalaksi.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4.30) ABONE KATMA DEĞERLİ SERVİSLERİ satın aldığından veya KATMA DEĞERLİ SERVİSLERE üye olduğunda bunları iptal ettirinceye kadar faturalanan ücreti ödemekle yükümlüdür.
4.31) EVDE KURULUM HİZMETİ

Evde kurulum hizmeti aşağıda yazılı koşullar dahilinde abonenin istemesi halinde aboneye sağlanacaktır.
4.31.1) ABONE evde kurulum hizmeti istediğine dair başvuruyu NETGALAKSİ’ye yapacaktır. NETGALAKSİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş’ye bu başvuruyu bildirecektir. Başvurunun bildirilmesi halinde abonenin belirlediği ve aboneye iletilen tarih ve saatte Evde Kurulum Ekibi abonenin lokasyonuna gidecek ve gelmeden önce aboneye bu işlem için geleceğini bildirecektir. Kurulum sırasında abonenin talep etmesi halinde evde kurulum hizmeti ekibi kablolama yapılarak kurulumun engellenmesine yönelik diğer sorunları çözecektir. Hizmetin kurulabilmesi için gerekli tüm koşulların hazır olması halinde (modemin hazır olması, kuruluma uygun bir modem olması, modemin konfigüre edilebilir olması vb.) evde kurulum hizmetini tamamlayacaktır. Kurulum sırasında evde kurulum hizmet ekibi internet bağlantısını kontrol ederek kurulumu tamamlayacaktır. İP alınabildiğinin sistem üzerinden kayıt altına alınması halinde kurulum işlemi tamamlanacaktır. Abone mesai saatleri dışında veya hasta sonunda ek ücret karşılığı evde kurulum hizmeti alabileceği gibi, abonenin mahalde hazır bulunmaması, randevu saatine riayet etmemesi, hizmetten vazgeçmesi, yeni bir saat veya tarihe randevu alması gibi, aboneden kaynaklı sebeplerle kurulumun gerçekleşmemesi halinde NETGALAKSİ hizmetin geç sunulması veya hiç sunulamamasından sorumlu olmadığı gibi, abone bu sebeple NETGALAKSİ’den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
4.31.1) ABONE evde kurulum hizmeti ile ilgili www.netgalaksi.com.tr adresinde belirtilen ücreti ödemekle yükümlüdür. İşbu ücret ABONE’ nin hizmetin sağlanmasından sonraki ilk faturasına yansıtılır.
4.31.3) Yürürlükteki mevzuat sebebiyle Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından işbu hizmeti kısmen ya da tamamen iptal etmesi, değiştirmesi durumunda NETGALAKSİ’ nin aboneye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, abone bu sebeple NETGALAKSİ’ den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
4.31.4) İş bu hizmet esnasında kurulumun yapıldığı lokasyonda herhangi bir nedenle zarar verilmesi halinde NETGALAKSİ bu zararı gidermekle yükümlüdür. Abone iş bu zararı evde hizmet teknik ekibi evden çıkmadan önce NETGALAKSİ’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Zamanında bildirilmeyen zararlar kabul edilmeyecek olup, herhangi bir zarar tazmini yapılmayacaktır.
4.31.5) Evde kurulum hizmeti mücbir sebep halleri (grev, lokavt, savaş seferberlik halleri halk ayaklanmaları terör saldırıları doğal afetler ciddi bulaşıcı hastalıklar yangın) ALT YAPI SAĞLAYICI'nın şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları, umulmayan haller ve hukuki düzenlemelerden veya işbu SÖZLEŞME'den kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, bu gibi sebeplerle sağlanamaması halinde NETGALAKSİ’ nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi ABONE bu sebeple NETGALAKSİ’ den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
4.31.6) NETGALAKSİ hizmeti sunmaya uygun görmediği hallerde (iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokacak durumlar fiziki coğrafi şartların uygunsuzluğu, müdahale etmeyi engelleyici fiziki şartlar ve bununla sınırlı kalmamakla birlikte uygun görmediği tüm şartlar) Hizmeti sunmama hakkına sahiptir. Bu sebeple abone NETGALAKSİ’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. abone veya yetkilisinin hizmetin sunulması işlemin tamamlandığına dair imzasının veya onayının alınması halinde hizmetin sunulmadığı itirazıyla NETGALAKSİ’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
4.32.1) YERİNDE TEKNİK DESTEK HİZMETİ
4.32.1) NETGALAKSİ abonenin talebi üzerine ABONE’ ye yerinde destek hizmeti sağlayacaktır. Yerinde destek hizmeti aşağıda tanımları yazılı işlemleri kapsar.
Ankastre sorunu: abonenin bulunduğu bina apartman işyeri vs de bulunan kat dağıtım noktası ile abone arasında yer alan diğer aboneleri etkilemeyecek noktada abone için ankastre kablosunda meydana gelecek sorunların çözümü

İç tesisat sorunu: ABONE’ nin bulunduğu bina apartman işyeri vs de bulunan kablolamada meydana gelecek sorunların çözümü
Splitter sorunu : ABONE’ nin bulunduğu bina apartman işyeri vs de bulunan splitter cihazında meydana gelen sorunların çözümü
Modem kurulumu : Temin edilen modem cihazının ABONE’ nin bulunduğu bina apartman işyeri vs de kurulması ve ayarlanması işlemi
Wap kurulumu : Temin edilen WAP cihazlarının cihazının ABONE’ nin bulunduğu bina apartman işyeri vs de kurulması ve ayarlanması işlemi
Modem konfigürasyonuTemin edilen modem cihazının ABONE’ nin bulunduğu bina apartman işyeri vs de ayarlanması işlemi
Modem değişimiBelirlenen usul ve esaslara göre başka bir modemle değişmesi işlemi
Modem satışı:Belirlenen usul ve esaslara göre modemin temin edilmesi işlemi
Yedek modem verilmesi: Belirlenen usul ve esaslara göre temin edilen yedek modemin ABONE’ ye verilmesi işlemi
Modem dönüşümü ve toplu iş emri: Teknolojik gelişmeler sonucu lokasyonda bulunan modemlerin fiber erişim türüne geçişi halinde belirlene usul ve esaslara göre eski modemlerin dönüştürülmesi işlemi
4.32.1) ABONE bu hizmetten ABONE evde kurulum hizmeti istediğine dair başvuruyu NETGALAKSİ’ ye yapacaktır. NETGALAKSİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş’ ye bu başvuruyu bildirecektir. Başvurunun bildirilmesi halinde ABONE’ nin belirlediği ve ABONE’ ye iletilen tarih ve saatte Evde Kurulum Ekibi ABONE’ nin lokasyonuna gidecek ve gelmeden önce ABONE’ ye bu işlem için geleceğini bildirecektir. ABONE’ nin veya ABONE adına işlem yapmaya yetkili kişinin lokasyonda bulunması halinde TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş tarafından işbu hizmet ABONE’ ye sunulur.
4.32.2)  ABONE’ nin mahalde hazır bulunmaması, randevu saatine riayet etmemesi, hizmetten vazgeçmesi, yeni bir saat veya tarihe randevu alması gibi, ABONE’ den kaynaklı sebeplerle hizmetin sağlanamaması halinde NETGALAKSİ hizmetin geç
sunulması veya hiç sunulamamasından sorumlu olmadığı gibi, ABONE bu sebeple NETGALAKSİ’ den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
4.32.3) ABONE yerinde destek hizmeti ile ilgili www.netgalaksi.com.tr adresinde belirtilen ücreti ödemekle yükümlüdür. İşbu ücret yerinde teknik destek servis ücreti, işlem ücreti ve hizmet ücreti olmak üzere üç kalemdir. İşbu ücret ABONE’ nin hizmetin sağlanmasından sonraki ilk faturasına yansıtılır. ABONE yerinde destek hizmeti ile ilgili her türlü bilgiye www.netgalaksi.com.tr adresinde yer verecek olup, tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik halinde işbu web sayfasında yayınlandığı tarihte tarafları bağlayıcı kılar.
4.32.4) ABONE’ye bu hizmet mesai saatleri içerisinde verilir. Mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde işbu hizmeti vermek NETGALAKSİ’ nin kendi takdirindedir.
4.32.5) Yürürlükteki mevzuat sebebiyle Türk Telekomünikasyon A.Ş veya NETGALAKSİ tarafından iş bu hizmeti kısmen ya da tamamen iptal etmesi, değiştirmesi durumunda NETGALAKSİ’ nin ABONE’ ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, ABONE bu sebeple NETGALAKSİ’ den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

5) HİZMETİN KISITLANMASI veya DURDURULMASI HALLERİ
Hizmetin aboneden kaynaklı durumlarda kısıtlanması veya durdurulması halinde TARİFE de yer alan ücretin abonelik feshine kadar alınmasına engel değildir. Ayrıca bu sebepten dolayı abonein uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlardan ABONE sorumludur.
5.1.1) ABONE aksi belirtilmedikçe, İNTENET/YALIN İNTERNET/FİBER İNTERNET HİZMETİ’nden yararlanabilmek için asgari nitelikleri haiz tüm cihaz ve donanımın ( bilgisayar, modem, splitter, bağlantı kabloları vb.) kendisi tarafından temin edilmesinden sorumludur. Onaysız cihaz kullanıldığının tespiti halinde, onaysız cihaz onaylı cihaz ile değiştirilinceye kadar, HİZMET İŞLETMECİ tarafından durdurulacaktır. Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklık ve zararlardan ABONE sorumludur. NETGALAKSİ gerekli gördüğü hallerde cihazların teknik vasıflarını kontrol edebilecektir. ABONE, denetim ve

kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Onaysız cihaz kullanıldığının tespiti halinde, onaysız cihaz abone tarafından onaylı cihaz ile değiştirilinceye kadar, HİZMET NETGALAKSİ tarafından durdurulacaktır. Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklık, zarar, hizmet durdurulmasından kaynaklı her türlü zarardan ABONE sorumludur.
5.1.2) Abonenin HİZMET kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti veya hukuka aykırı, hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması ve hallerinde aboneyi bilgilendirmek suretiyle hizmeti kısıtlayabilir ve durdurabilir. Ayrıca bu sebepten kaynaklı aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktarda hizmet bedelini ara ödeme altında aboneden talep edebilir.
5.1.3) NETGALAKSİ tahsilat riski gördüğü hallerde başvuru sahibinden veya aboneden belli bir bedeli ara ödeme adı altından talep edebilir. Abone iş ödemeyi yapmaması halinde NETGALAKSİ tarafından hizmet geçici olarak kısıtlanabilir, durdurulabilir, sözleşme feshedilebilir ve yeni abonelik başvurusu işleme alınmayabilir.
5.2) Mücbir sebep halleri, ALT YAPI SAĞLAYICI'nın şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE'lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları ve hukuki düzenlemelerden veya işbu SÖZLEŞME'den kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, NETGALASİ’den kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMETLER kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir veya durdurulabilir. İŞLETMECİ, belirtilen durumların yanında, kendisinin ALT YAPI SAĞLAYICI veya bir başka kurum kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle HİZMET'in sağlanamamasından ve altyapıda meydana gelen arıza ve aksaklıklar nedeniyle HİZMET'in sağlanmasında yaşanacak performans problemlerinden ve kayıplarından da sorumlu değildir. ABONE, söz konusu hallerde NETGALAKSİ ’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. NETGALAKSİ, teknik alt yapının imkân verdiği ölçüde,
ABONE’nin nakil talebini değerlendirir. Teknik alt yapının elvermemesi durumunda ise abonenin onayı doğrultusunda alt yapının el verdiği paketler ile değiştirilebilir.
6) MALİ HÜKÜMLER
6.1) NETGALAKSİ hizmetin aktive edildiği tarih itibariyle hizmeti faturalandırmaya başlayacaktır.ABONE aldığı hizmetler karşılığında faturada belirtilen ücreti ve varsa kısmi aylık kullanım aktivasyon bağlantı nakil devir vs. işlemler karşılığında alınan ücretleri faturanın son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde son ödeme tarihinden sonraki gün başlamak üzere temerrüde düşmüş sayılır ve netgalaksi yasal yollardan bu ücreti tahsil etme yoluna gidebilir.
6.2) NETGALAKSİNİN taksit uygulaması olması halinde peşin ve taksitle ödeme seçeneklerinde nihai tutar arasında fark bulunabilir. Bu farkı ödeyeceğini abone iş bu sözleşme ile kabul etmiş sayılır.
6.3) AKTİVASYON BAĞLANTI ÜCRETİ ABONEDEN aksi kampanya, paket veya ön bilgilendirme formunda aksi belirtilmedikçe bir defaya mahsus olmak üzere ilk faturada alınır. Nakil ve devir işlemi bedelleri aksi belirtilmedikçe aboneden alınacaktır.
6.4) NETGALAKSİ tahakkuk ettirdiği faturayı son
ödeme gününden önce abonenin iş bu sözleşmeyi imzalarken bildirdiği adresine veya kabul etmesi halinde bildirdiği mail adresine gönderecektir. Aboneden kaynaklanan nedenler ile adres değişikliğinin bildirilmemesi, yanlış bildirilmesi, mail adresinin yanlış bildirilmesi vs. nedenlerle aboneye ulaşmayan faturalardan NETGALAKSİ sorumlu olmadığı gibi, abone faturanın eline ulaşmadığından bahisle ödemekten imtina edemez. Abone faturanın kendisine ulaşmasını beklemeden faturada yazılı bedeli ödemekle yükümlüdür. Ayrıca abonenin abone sözleşme eklerinde aksi belirtilmedikçe fatura bilgilerini müşteri kanallarından öğrenebilecektir.
6.5) ABONE iş bu fatura tutarlarını NETGALAKSİNİN belirleyeceği şekilde tahsilat birimlerine ödeyecek olup, faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, NETGALAKSİ tarafından düzenlenen faturalarda yer alan faiz oranı

uygulanmak suretiyle hesaplanacak gecikme bedelini, ayrıca, bu SÖZLEŞME'nin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek ABONE'nin tüketici olması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda ve abonenin tüketici olmaması durumunda T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ABONE, ödemeye ilişkin yükümlülüklerini adresine yapılan yazılı bildirimden sonra bildirim ile belirtilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde, İŞLETMECİ, borcu hukuki yollarla tahsil etme, HİZMETLER'i kısıtlama, durdurma ve işbu SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshetme hakkına sahiptir.
6.6) ABONE ödemeye ilişkin yükümlülükleri sözleşmede bildirilen adresine yapılan temerrüde düşme şartı olmayan yazılı bildirim ile verilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde NETGALAKSİ yasal yollardan tahsil etme, hizmetleri kısıtlama ve iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Abonenin faturaları ödenmemesi nedeniyle ödenmeyen ilk faturanın son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde internet erişimi kısıtlanır. Abone iş bu faturayı öder ise hizmet kısıtlanma bedelinin faturaya yansıtılacağını kabul eder.
6.7) NETGALAKSİ tahsilat riski gördüğü hallerde başvuru sahibinden veya aboneden belli bir bedeli ara ödeme adı altından talep edebilir. Abone iş ödemeyi yapmaması halinde NETGALAKSİ tarafından hizmet geçici olarak kısıtlanabilir, durdurulabilir, sözleşme feshedilebilir ve yeni abonelik başvurusu işleme alınmayabilir.
6.8) NETGALAKSİ teknik olarak mümkün olması halinde abonenin müşteri kanallarından yapacağı istek üzerine ücrete tabi ayrıntılı fatura düzenleyecektir.
6.9) Faturaya yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmaz. NETGALAKSİ’nin bu nedenle geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren faiz uygulama hakkı saklıdır. Abonenin itirazının haklı bulunması halinde iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak itirazın çözümünü izleyen 15 gün içerisinde
abonenin tercihine göre bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya aboneye gerekli onaylar ( kimlik, banka hesap numarası vs) yapıldıktan sonra iade edilir. Bu iade işlemi sırasında NETGALAKSİ ek evrak isteyebilir.
6.10) ABONE, SÖZLEŞME altında hak ve yükümlülüklerinin başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz NETGALAKSİ nin evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlarla karşılaştırılacaktır. ABONE'nin itirazı ile NETGALAKSİ kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, NETGALAKSİ kayıtları esas alınacaktır. ABONE, NETGALAKSİ tarafından kayda alınmış her türlü evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca delil teşkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
6.11) NETGALAKSİ HİZMETLER, BAĞLANTI, KURULUM, NAKİL ve AKTİVASYON VS. ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. HİZMET’e ilişkin TARİFE, PAKET ve ücretleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikleri NETGALAKSİ tarafından www.elektrohat.com.tr veya www.netgalaksi.com.tr adresinde duyurulacaktır.
6.12) Aboneliğin başladığı tarihten sonraki ilk FATURA DÖNEMİ’nde, varsa KISMİ KULLANIM ÜCRETİ de faturaya yansıtılacaktır.
6.13) ABONE, NETGALAKSİ tarafından sağlanan MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden PAKET veya TARİFE değiştirme talebinde bulunabilir. Aksine düzenleme yapılmadıkça ABONE’nin MÜŞTERİ KANALLARI aracılığı ile TARİFE ve/veya PAKET değişikliğine ilişkin talebini NETGALAKSİ’ ye ULAŞTIRDIĞI tarih itibariyle yeni TARİFE ve/veya PAKET aktive edilecek ve bu tarih itibariyle ABONE’nin tercih ettiği yeni TARİFE ve/veya PAKET’e ilişkin NETGALAKSİ tarafından belirlenmiş ücret uygulanacaktır.

7) SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1) İşbu sözleşme TARAFLAR’ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve TARAFLAR’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği, sözleşme ve yasal ve idari düzenlemelerdeki sona erme halleri gerçekleşmediği sürece yürürlükte kalır. ABONE SÖZLEŞME’yi feshetmek istediği takdirde bu talebini kimliğini ispatlaması koşuluyla
a) Yazılı şekilde satış noktasına bildirmesi üzerine
b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla NETGALAKSİ’nin belirlemiş olduğu, www.elektrohat.com.tr veya www.netgalaksi.com.tr adresinde duyurmuş ve beyan etmiş olduğu faks numarasına imzalı dilekçesi ile bildirmesi üzerine
c) KURUM tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle bildirmesi üzerine SÖZLEŞME’nin fesih süreci başlayacaktır.
7.2) Yazılı şekilde satış noktalarına ya da faks üzerinden yapılan fesih bildirimlerinde ABONE’nin fesih için NETGALAKSİ tarafından istenen gerekli evraklarının eksiksiz ve okunaklı olması gerekmektedir. Söz konusu evrakların okunaksız ve/veya eksik olması durumunda fesih işlemi yapılamamakta ve ücretlendirme devam etmektedir. Evrakların eksik olması veya okunaksız olması halinde bu eksikliklerin giderildiği tarihten itibaren fesih süreci başlayacaktır.
7.3) Çağrı merkezi aranarak yada internet üzerinden yapılan fesih bildirimlerinde ABONE’nin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla NETGALAKSİ tarafınca belirlenen yöntemlerle belirli teyit işlemlerine tabii tutulabilir. HİZMETİN durdurulmasını takip eden 10 gün içerisinde ABONE satış noktasına yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Süresinde bildirimde bulunulması halinde abonenin sözleşmesi sona ermemiş sayılır ve hizmet sunumuna devam edilir. Abone bu sebeple fatura ödemekten imtina edemez.
7.4) İş bu yöntemlere uygun aboneliğe son verme bildirimi yapıldığı takdirde yapıldığı andan itibaren NETGALAKSİ 24 saat içerisinde hizmeti durdurur ve abone yazılı talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 48 saat içerisinde fesih işlemi gerçekleşir. NETGALAKSİ sözleşmenin sona erdiğini yazılı olarak bildirir.  

8) NETGALAKSİNİN TARAFINDAN TEK TARAFLI FESİH HALLERİ: 
Aşağıdaki hususlar bakımından NETGALAKSİ’nin tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır.
Tek taraflı fesih hallerinde NETGALAKSİ’ nin uğradığı tüm zararları ABONE karşılamakla yükümlüdür. Sözleşmenin 4.9, 5.3 hükümleri, Ayrıca;
8.1) Abonenin başvuru sırasında ibraz ettiği belge ve bilgilerin eksik sahte veya yanlış olduğunun NETGALAKSİ tarafından tespit edilmesi halinde NETGALAKSİ tek tarafı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.
8.2) ABONE NETGALAKSİ tarafından sağlanan hizmet ve servisleri kullanırken kanunlara aykırı herhangi bir amaç güden veya NETGALAKSİ ya da 3. Şahısların zararına neden olabilecek toplu tanıtım, spam, sesli yazılı veya görüntülü, ileti ve eylemlerde bulunamaz. Bu tür durumlarda SÖZLEŞME NETGALAKSİ tarafından tek tarafı olarak feshedilebilir. Bu hususlar NETGALAKSİ veya 3. Şahısların zararına neden olabilecek nitelikte eylemler olmasa dahi abone NETGALAKSİ’nin uyarısı üzerine bu fiili sonlandırmak zorundadır. Aksi takdirde NETGALAKSİ tarafından sözleşme yazılı bildirimle feshedilebilir. Bu nedenle feshedilmesi halinde abone NETGALAKSİ’ den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.
8.3) Abone hizmeti sadece bağlantı adresinde kullanabilir. Bu adres dışında 3. Şahıslara deneme amaçlı dahi kullandıramaz. NETGALAKSİ’nin bilgisi dışında internet erişim hızı veya internet hattı veya hizmet için gerekli teçhizatlar üzerinde NETGALAKSİ’nin verdiği hizmeti etkileyecek değişiklik yapamaz. Bu değişikliğin tespiti halinde devre kapatılabilir, ek değişiklik kaldırılabilir. Bu durumun tespiti halinde NETGALAKSİ sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği gibi, NETGALAKSİ ve/veya ALTYAPI SAĞLAYACISININ doğmuş ve doğacak her türlü zarar ve ziyanından ABONE sorumludur.
8.4) Sözleşmede yazılı olan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sözleşmeye aykırı davranmış olur ve diğer tarafça sözleşme veya ekleri feshedebilir. İş bu sözleşmeyi taraflardan biri herhangi bir sebeple feshetmesi durumunda taraflar NETGALAKSİ kayıtlarına göre doğmuş tüm borçları ödemekle yükümlüdür.
8.5) Abonenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle NETGALAKSİ tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda aboneden peşin olarak tahsil edilen aylık ücretler iade edilmeyecektir.
8.6) Her bir ek müstakilen feshedilecektir.

9) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Taraflardan birince feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. EKLERDEN hiçbiri yürürlükte olmasa dahi iş bu SÖZLEŞME yürürlükte kalır. Ancak EKLERDEN biri yürürlüğe girinceye kadar taraflar arasında hak ve yükümlülük doğurmaz.

10) EKLER
İş bu sözleşmenin eklerini oluşturan ve NETGALAKSİ tarafından sunulan HİZMETLERE ilişkin EKLER SÖZLEŞMENİN ayrılmaz parçasıdır. EKLERİN her biri HİZMET BAŞVURU AŞAMASINDA İMZALANACAK OLUP HİZMET ÖZEL HÜKÜMLERİNDE BELİRİTLEN ŞARTLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA İMZA TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. NETGALAKSİ ABONENİN aktive etmek istediği ekler için yapmış olduğu başvuruya göre işlem tesis edecektir. SÖZLEŞMENİN tüm hükümleri saklıdır.

11) SÖZLEŞMENİN NETGALAKSİ TARAFINDAN DEVRİ
İş bu sözleşme ve eklerinin tamamı biri veya birkaçıyla birlikte NETGALAKSİ tarafından gerekli görülmesi halinde (NETGALAKSİ’nin isim değiştirmesi, şirketin tü-
rünün değiştirilmesi, NETGALAKSİ ile başkaca firmanın birleşerek başkaca bir isim altında birleşmesi, şirketin başka bir firmaya satılması vb. halleri) kısmen veya tamamen tüm hak ve yükümlükleri ile herhangi bir üçüncü kişiye hukuka ve mevzuata uygun olmak kaydıyla ABONENİN onayına ya da iznine gerek olmaksızın devredilebilir.

İşbu sözleşmedeki hüküm ABONE’nin kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması anlamına gelmemekle birlikte, NETGALAKSİ ABONE’nin kişisel bilgilerinin bilgisi ve rızası olmadan mahkeme ve savcılık hariç 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Paylaşması halinde ABONE’nin zararını tazmin ile yükümlüdür.

Devir olması halinde devredilmeyen EKLER SÖZLEŞME ile birlikte ABONE ve NETGALAKSİ arasında yürürlükte kalır. İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği, BTK ilgili yönetmeliklerine vs. mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup, iş bu sözleşme öncesinde ön bilgilendirme formu ve sözleşmenin bir nüshası aboneye teslim edilmiştir.


Tarih : ....../....../..........
Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş
ABONE